Forside » Blog » Formandens beretning 2022

Formandens beretning 2022

Af Leon Castro Lagunas

Velkommen til foreningens første (ordinære) generalforsamling. Vi blev stiftet som forening den 19. maj 2021 og åbnede formelt dørene i Posthuset den 3. september samme år. Det betyder at vi er en ung forening, og har på nuværende tidspunkt haft åben for aktiviteter i mindre end 8 måneder.

Efter vores stiftende generalforsamling organiserede vi os med en række udvalg; bl.a. inden forplanlægning og gennemførelse af aktiviteter, vedligeholdelse af vores spilarkiv, IT og digitalisering, arbejde med sponsorer samt arbejde med kommunikation og markedsføring.

Vi fik god støtte i opstartsfasen med flotte brætspil-donationer fra en privat sponsor med tilknytning til brætspil branchen. Biblioteket tilbød os derudover 20.000 til at købe spil for – spil som Biblioteket ejer men vi har råderet over. Derudover modtog vi adskillige spil fra erhvervs sponsorer som Asmodee Nordic, Spilbræt.dk, We Love Games og Bog & Ide i Ballerup Centeret. Vi modtog også en økonomisk gave fra Danske Bank samt hjælp til hjemmeside og billeder fra By MARKVIG.

Hen over perioden fra september til marts, steg medlemstallet støt – og vi har nu 57 medlemmer. Det er medlemmer som jer, der har valgt at støtte det gode initiativ ved at melde jer ind. Kontingentet var 200,- for de første 8 måneder Det gik primært til indkøb af nye brætspil, og vi har i dag ca. 200 spil i vores spilarkiv.

Siden vi åbnede har vi afholdt aktiviteter 31 gange. Vi har i gennemsnit været 21 personer til hver aktivitet hvilket svarer til ca. 650 person-besøg i alt. – I løbet af perioden gjorde vi det nemmere atgennemskue vores åbningsdage, og vi holder nu åbent hver onsdag fra 18-22 samt søndage i ulige uger, fra 10-16. Generelt dukker der lidt flere op til vores onsdags aktiviteter, end de aktiviteter vi holder om søndagen.

Den 23. februar afholdt vi vores første medlems-arrangement. Det blev lettere forsinket, på grund af Corona nedlukning henover december og januar, men var en stor success med 33 medlemmer der deltog og mange brætspil-relaterede præmier.

Across-the-Board har haft en fantastisk start og vores første 8 måneder har overgået vores forventninger både i forhold til medlemstal og antallet af deltagere til vores aktiviteter – og ikke mindst den varme modtagelse vi har fået i lokalsamfundet og i det lokale erhvervsliv.

Vi har haft travlt med at komme i gang – travlt med aktiviteter og hygge – og det bliver vi ved med. Den kommende periode skal vi dog også organisere os yderligere, og vi skal beskrive vores opgaver bedre. Vi vil gerne tiltrække flere frivillige, så vi kommer godt igennem den næste sæson også. Det er vigtigt for os at det er sjovt og hyggeligt at være i bestyrelsen – og frivillig i foreningen.

KÆMPE STORT tak for den gode start. – Både til jer der er i bestyrelsen, jer der er frivillige og alle jer der er medlemmer. Across-the-Board er jeres forening.


Med venlig hilsen
Leon Castro Lagunas
Formand i Across-the-Board

PDF version

Scroll to Top